donderdag 26 januari 2012

Bestaan beschermde varens onbekend

In de haven van Woerden zijn de kademuren van de haven vlak voor de Woerdense havendagen in september 2011 schoongemaakt. Leden van de KNNV ontdekten dat bij die werkzaamheden honderden beschermde varens als tongvaren en steenbreekvaren zijn verwijderd.

In reactie op klachten van de  KNNV, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging,  afdeling Woerden, zegt wethouder Mevr. Titia Cnossen dat het onbekend was dat deze planten daar stonden en een beschermde status hadden. Ze was blij met de door de KNNV aangeboden inventarisatie van muurvarens die langs de Singel voorkomen.

Tongvaren (Asplenium scolopendrium)


Om te voorkomen dat bij het herinrichten van de haven dit voorjaar de resterende planten zullen verdwijnen, hebben leden van de KNNV plantenwerkgroep de kademuren geĆÆnventariseerd en dit in een rapport met veel foto’s vastgelegd. Aan de wethouder is gevraagd het rapport met haar ambtenaren te bespreken en een beheersplan op te stellen. 


Muurvegetatie

In Woerden zijn nog maar enkele plaatsen waar specifieke muurbegroeiing te vinden is. Bij de vernieuwing van het stadscentrum, de restauratie van het kasteel en het herstel van de bruggenhoofden van de Snellerbrug is daar alle muurvegetatie verloren gegaan. 

Haven/Emmakade

Slechts op drie plaatsen in Woerden zijn nog wettelijk beschermde varens aangetroffen. Een van deze groeiplaatsen zijn de kademuren van Haven en Emmakade. 

Tongvaren

Recentelijk is in een van de te slopen gebouwen op het defensieterrein ook nog een plek aangetroffen waar Tongvaren groeit. Voor deze varens wordt in overleg met gemeente, IVN en KNNV een alternatieve plek gezocht in de buurt van het NME centrum InBredius.

De KNNV gaat ervan uit dat de afdeling groenvoorziening onwetend was over de status van de varens.

Bron: RPLFM Woerden, Meer kunt u lezen op:
http://www.rplfm.nl muurplanten in woerdenWaarbij het mogelijk is een filmpje te downloaden en te bekijken en/of te beluisteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten