vrijdag 11 juni 2010

Varens op organisch substraat

De optimale pH van het substraat voor varens is verschillend. Sommige soorten groeien goed op een zure grond terwijl andere een basische grond vragen. Voor een groeimedium met een hoog gehalte aan aan organische stof, ligt de optimale pH lager dan bij een laag gahalte aan organische stof. De optimale pH voor de teelt van varens op een organisch substraat is in Australië onderzocht.

Varens zijn oorspronkelijk afkomstig van bodems en rotsen met een zeer verschillende zuurgraad. Bij de teelt van varens wordt de zuurgraad van het medium hierop afgestemd. Bij het kiezen van de juiste pH speelt de samenstelling van het substraat een belangrijke rol. De beschikbaarheid van belangrijke voedingsstoffen in het substraat is afhankelijk van de pH. De optimale zuurgraad voor een medium met een hoog gehalte organische stof ligt voor veel gewassen bij pH 5; het optimum voor bijvoorbeeld zandgrond ligt bij een pH van 6.5.

Asplenium scolopendrium
Onderzoek met Asplenium
Een Australisch instituut voor bodemonderzoek heeft in 1991 de invloed onderzocht van de pH op de kwaliteit van varens, groeiend op een organisch substraat. Verder is het effect van verschillende hoeveelheden calcium en magnesium in het substraat onderzocht. Varens van de soort Asplenium trichomanes "Incisum",  Asplenium ceterach en Asplenium scolopendrium komen oorspronkeleijk van bodems met een hoge pH (basisch). Jonge varens van deze drie soorten zijn in 1,4 liter potten op een organisch substraat gezet.
Dit substraat bestond uit dennenschors, turf, perlite en zand in een verhouding van 6:2:1:1. Essentële voedingselementen zijn zijn aan medium toegevoegd. De onderzoekers vergeleken de groei en de kwaliteit van de varens bij vier verschillende pH - niveaus (4,5 - 5,5 - 6,5 en 7,5) van het medium. Verder zijn ook vijf verschillende verhoudingen tussen calcium en magnesium in het substraat vergeleken.  De potten zijn onder een schermdoek geplaatst. Het experiment duurde een jaar. Na een half jaar werd de pH van de media gecontroleerd en zonodig bijgesteld. Na twaalf maanden werd de kwaliteit van de varens beoordeeld. De onderzoekers keken naar de kleur en de vorm van de veren, de afmeting van het blad en de plant als totaal. Bij het einde van het experiment was de pH van het substraat gezakt naar resp. 4,24 - 4,58 - 5,35 en 6,72.

Aspleniun trichomanes en Aspenium scolopendrium
Effecten op de kwaliteit.
Alle Asplenium trichmanes "Incisum" die op een substraat met een pH van 7,5 stonden, waren klein en bleek. Bij een laag calciumniveau en een pH van 7,5 gingen deze varens dood. Een laag magnesium gehalte bij pH 6,5 en 7,5 leidde tot verbleking van de veren rond de nerven. Dit wijst op magnesium tekort. De kwaliteit van de varens was goed op een zuurder substraat (pH 5,5), onafhankelijk van de verhouding calcium-magnesium. Bij een pH van 4,5 waren de varens slechter beworteld. Asplenium ceterach (Ceterach officinarum)  groeiden slecht bij de lage pH van 4,5. Deze varen bleek zeer gevoelig voor een laag calciumgehalte. Onafhankelijk van de pH was de kwaliteit als gevolg van een laag calciumgehalte slecht of gingen de planten zelfs dood. Deze planten waren niet gevoelig voor een beperkt magnesiumaanbod. De veren van Asplenium scolopendrium waren korter, smaller en bleker bij pH 4,5. De planten in een substraat van pH 5,5 - 6,5 en 7,5 hadden een uitstekende kwaliteit, onafhankelijk van de verhouding tussen calcium en magnesium.

 Asplenium ceterach
pH niet lager dan 5
De resultaten laten zien dat varens die van een basische bodem afkomstig zijn, goed kunnen groeien op een licht zuur-organisch substraat. Het substraat moet wel voldoende zijn aangevuld met voldoende calcium en magnesium. Deze soorten verdragen geen zuurder groeimedium (pH niet lager dan 5). Het is verstandig om kalksteen of gebroken schelpen aan het substraat toe te voegen om een daling van de pH tijdens de teelt te voorkomen. Door het toevoegen van kalk kalk aan het substraat blijft het niveau van calcium maandenlang op peil.

Bron: Vakblad voor de bloemisterij nr. 40 1992

Note blogmaster
De gevolgen voor het aanplanten van deze varensoorten in de tuin laten zich raden. Enig kunst en vliegwerk in de vorm van plaatselijke substraat verbetering met toevoeging van magnesium en/of calcium kunnen deze varens  het stukken beter gaan doen in onze varentuin.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten